Lavkarbo nyheter – stadig tjukkere nordmenn!

Vi nordmenn blir tjukkere og tjukkere i følge Adresseavisa!

Vi nordmenn liker å tro at vi er slanke i forhold til andre nasjonaliteter og spesielt i forhold til amerikanere. Dette har blitt en myte vi må slutte å tro på.

I løpet av de 10 siste årene har det blitt 66% flere tjukke nordmenn i følge Adresseavisen som har tallene fra en OECD-undersøkelse. Økningen er størst blant kvinner.

Selv om økningen er stor i Norge, ligger vi fortsatt langt bak en del av versting-landene. Likevel har vi passert en del andre europeiske land, blant dem Sveits.

For egen regning er vi sikre på at mye av skylden for at vi har fått flere tjukke nordmenn ligger på et økt sukkerinntak. Dette må motarbeides! Et økende fokus på lavkarbo kosthold vil være et viktig virkemiddel for å få nordmenn bort fra den negative OECD statistikken.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/673/lavkarbo-nyheter-stadig-tjukkere-nordmenn/trackback/

Lavkarbo nyheter – stadig tjukkere nordmenn!

Vi nordmenn blir tjukkere og tjukkere i følge Adresseavisa!

Vi nordmenn liker å tro at vi er slanke i forhold til andre nasjonaliteter og spesielt i forhold til amerikanere. Dette har blitt en myte vi må slutte å tro på.

I løpet av de 10 siste årene har det blitt 66% flere tjukke nordmenn i følge Adresseavisen som har tallene fra en OECD-undersøkelse. Økningen er størst blant kvinner.

Selv om økningen er stor i Norge, ligger vi fortsatt langt bak en del av versting-landene. Likevel har vi passert en del andre europeiske land, blant dem Sveits.

For egen regning er vi sikre på at mye av skylden for at vi har fått flere tjukke nordmenn ligger på et økt sukkerinntak. Dette må motarbeides! Et økende fokus på lavkarbo kosthold vil være et viktig virkemiddel for å få nordmenn bort fra den negative OECD statistikken.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/673/lavkarbo-nyheter-stadig-tjukkere-nordmenn/trackback/

Lavkarbo nyheter – stadig tjukkere nordmenn!

Vi nordmenn blir tjukkere og tjukkere i følge Adresseavisa!

Vi nordmenn liker å tro at vi er slanke i forhold til andre nasjonaliteter og spesielt i forhold til amerikanere. Dette har blitt en myte vi må slutte å tro på.

I løpet av de 10 siste årene har det blitt 66% flere tjukke nordmenn i følge Adresseavisen som har tallene fra en OECD-undersøkelse. Økningen er størst blant kvinner.

Selv om økningen er stor i Norge, ligger vi fortsatt langt bak en del av versting-landene. Likevel har vi passert en del andre europeiske land, blant dem Sveits.

For egen regning er vi sikre på at mye av skylden for at vi har fått flere tjukke nordmenn ligger på et økt sukkerinntak. Dette må motarbeides! Et økende fokus på lavkarbo kosthold vil være et viktig virkemiddel for å få nordmenn bort fra den negative OECD statistikken.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/673/lavkarbo-nyheter-stadig-tjukkere-nordmenn/trackback/