Lavkarbo nyheter – engelsk fettskatt stoppet!

Det ser ut til at den planlagte fettskatten i England er stoppet!

Den engelske regjeringen hadde opprinnelig planer om å innføre en egen skatt på fettholdige produkter. Nå rapporteres det at det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle utrede og forberede et lovforslag, i det stille har blitt oppløst.

Man kan ikke umiddelbart ta dette til inntekt for at lavkarbo tilhengere har fått gjennomslag for sitt syn på hva som er riktig kosthold, men det er uansett en seier for det syn lavkarbo tilhengere representerer.

Det skal også sies at en skatt på sukkerholdige produkter ble vurdert. Det er derfor beklagelig å meddele at også dette lovforslaget nå ser ut til å ha forsvunnet fra den politiske dagsorden i England.

Med lavkarbo øyne kan det se ut som om en positiv og en negativ sak har blitt stoppet. Foreløpig usikkert av hvilken årsak.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/585/lavkarbo-nyheter-engelsk-fettskatt-stoppet/trackback/

Lavkarbo nyheter – engelsk fettskatt stoppet!

Det ser ut til at den planlagte fettskatten i England er stoppet!

Den engelske regjeringen hadde opprinnelig planer om å innføre en egen skatt på fettholdige produkter. Nå rapporteres det at det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle utrede og forberede et lovforslag, i det stille har blitt oppløst.

Man kan ikke umiddelbart ta dette til inntekt for at lavkarbo tilhengere har fått gjennomslag for sitt syn på hva som er riktig kosthold, men det er uansett en seier for det syn lavkarbo tilhengere representerer.

Det skal også sies at en skatt på sukkerholdige produkter ble vurdert. Det er derfor beklagelig å meddele at også dette lovforslaget nå ser ut til å ha forsvunnet fra den politiske dagsorden i England.

Med lavkarbo øyne kan det se ut som om en positiv og en negativ sak har blitt stoppet. Foreløpig usikkert av hvilken årsak.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/585/lavkarbo-nyheter-engelsk-fettskatt-stoppet/trackback/

Lavkarbo nyheter – engelsk fettskatt stoppet!

Det ser ut til at den planlagte fettskatten i England er stoppet!

Den engelske regjeringen hadde opprinnelig planer om å innføre en egen skatt på fettholdige produkter. Nå rapporteres det at det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle utrede og forberede et lovforslag, i det stille har blitt oppløst.

Man kan ikke umiddelbart ta dette til inntekt for at lavkarbo tilhengere har fått gjennomslag for sitt syn på hva som er riktig kosthold, men det er uansett en seier for det syn lavkarbo tilhengere representerer.

Det skal også sies at en skatt på sukkerholdige produkter ble vurdert. Det er derfor beklagelig å meddele at også dette lovforslaget nå ser ut til å ha forsvunnet fra den politiske dagsorden i England.

Med lavkarbo øyne kan det se ut som om en positiv og en negativ sak har blitt stoppet. Foreløpig usikkert av hvilken årsak.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/585/lavkarbo-nyheter-engelsk-fettskatt-stoppet/trackback/