Lavkarbo og evolusjonen

Man kan si at LAVKARBO-DIETT i stor grad er basert på menneskets opprinnelige diett. Ved å velge å fjerne sukker og stivelsesrik mat, og erstatte den med råvarer som har eksistert i alle tider. LAVKARBO-DIETT handler om både slanking og et sunnere liv. Vi kan ikke bevise nøyaktig hva våre forfedre spiste, men man har funnet rester av skalldyr, fisk og kjøtt. Det er derfor all grunn til å tro at våre organer i lang tid har blitt tilpasset det å spise mat av fisk, kjøtt, egg og fjærfe.

Vi kan også være trygge på at våre forfedre ikke spiste margarin, brød, pasta eller frokostblandinger. Det er derfor det er vanskelig å forestille seg at våre organer har hatt tid til å tilpasse seg disse produktene i løpet av den korte tiden de har vært rundt oss.

Mennesker har i stor grad vært bosatt ved havet hvor man kunne fiske eller plukke muslinger. Slik mat har høy omega 3 og omega 6 fett noe som er betraktet som nyttig for kardiovaskulær helse.

Homo Sapiens (mennesker) ble tilpasset et liv til sjøs i forhold til for eksempel neandertalerne. Homo Sapiens forfedre, Homo habilis og Homo erectus har brukt verktøy og klær. Når vi har undersøkt restene av dem har det blitt funnet blåskjellhauger og rester av skalldyr, fisk og kjøtt. De kunne også bruke bål til å lage mat. I lys av disse funnene forstår man at mennesket var tilpasset animalsk mat.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/352/lavkarbo-og-evolusjonen/trackback/

Lavkarbo og evolusjonen

Man kan si at LAVKARBO-DIETT i stor grad er basert på menneskets opprinnelige diett. Ved å velge å fjerne sukker og stivelsesrik mat, og erstatte den med råvarer som har eksistert i alle tider. LAVKARBO-DIETT handler om både slanking og et sunnere liv. Vi kan ikke bevise nøyaktig hva våre forfedre spiste, men man har funnet rester av skalldyr, fisk og kjøtt. Det er derfor all grunn til å tro at våre organer i lang tid har blitt tilpasset det å spise mat av fisk, kjøtt, egg og fjærfe.

Vi kan også være trygge på at våre forfedre ikke spiste margarin, brød, pasta eller frokostblandinger. Det er derfor det er vanskelig å forestille seg at våre organer har hatt tid til å tilpasse seg disse produktene i løpet av den korte tiden de har vært rundt oss.

Mennesker har i stor grad vært bosatt ved havet hvor man kunne fiske eller plukke muslinger. Slik mat har høy omega 3 og omega 6 fett noe som er betraktet som nyttig for kardiovaskulær helse.

Homo Sapiens (mennesker) ble tilpasset et liv til sjøs i forhold til for eksempel neandertalerne. Homo Sapiens forfedre, Homo habilis og Homo erectus har brukt verktøy og klær. Når vi har undersøkt restene av dem har det blitt funnet blåskjellhauger og rester av skalldyr, fisk og kjøtt. De kunne også bruke bål til å lage mat. I lys av disse funnene forstår man at mennesket var tilpasset animalsk mat.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/352/lavkarbo-og-evolusjonen/trackback/

Lavkarbo og evolusjonen

Man kan si at LAVKARBO-DIETT i stor grad er basert på menneskets opprinnelige diett. Ved å velge å fjerne sukker og stivelsesrik mat, og erstatte den med råvarer som har eksistert i alle tider. LAVKARBO-DIETT handler om både slanking og et sunnere liv. Vi kan ikke bevise nøyaktig hva våre forfedre spiste, men man har funnet rester av skalldyr, fisk og kjøtt. Det er derfor all grunn til å tro at våre organer i lang tid har blitt tilpasset det å spise mat av fisk, kjøtt, egg og fjærfe.

Vi kan også være trygge på at våre forfedre ikke spiste margarin, brød, pasta eller frokostblandinger. Det er derfor det er vanskelig å forestille seg at våre organer har hatt tid til å tilpasse seg disse produktene i løpet av den korte tiden de har vært rundt oss.

Mennesker har i stor grad vært bosatt ved havet hvor man kunne fiske eller plukke muslinger. Slik mat har høy omega 3 og omega 6 fett noe som er betraktet som nyttig for kardiovaskulær helse.

Homo Sapiens (mennesker) ble tilpasset et liv til sjøs i forhold til for eksempel neandertalerne. Homo Sapiens forfedre, Homo habilis og Homo erectus har brukt verktøy og klær. Når vi har undersøkt restene av dem har det blitt funnet blåskjellhauger og rester av skalldyr, fisk og kjøtt. De kunne også bruke bål til å lage mat. I lys av disse funnene forstår man at mennesket var tilpasset animalsk mat.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/352/lavkarbo-og-evolusjonen/trackback/