Hvorfor Lavkarbo-diett?

I de senere år er en ny overskrift godtatt som navnet på de fleste av våre sykdommer. Navnet er «Sosiale sykdommer» eller velferds-sykdommer. Det har blitt allment akseptert at; fedme, diabetes, kreft og allergi sprer seg uten at folk flest forstår hvorfor eller koblingen til hva vi spiser.

Videre har det blitt funnet sammenhenger mellom type 2 diabetes, fedme/overvekt, blod-lidelser. Disse lidelsene er spredt over hele verden og fører nå til de fleste dødsfall vi kjenner til.

Velferds-sykdommer er et nytt fenomen. Sykdommene var ukjent bare for hundre år siden. De siste 30 årene har vår velstand aksellerert. LAVKARBO-DIETT bevegelsen har uttalt at det må være en kobling mellom velferd og sykdommer, og at det umulig kan være velstand i seg selv som er problemet.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/338/hvorfor-lavkarbodiett/trackback/

Hvorfor Lavkarbo-diett?

I de senere år er en ny overskrift godtatt som navnet på de fleste av våre sykdommer. Navnet er «Sosiale sykdommer» eller velferds-sykdommer. Det har blitt allment akseptert at; fedme, diabetes, kreft og allergi sprer seg uten at folk flest forstår hvorfor eller koblingen til hva vi spiser.

Videre har det blitt funnet sammenhenger mellom type 2 diabetes, fedme/overvekt, blod-lidelser. Disse lidelsene er spredt over hele verden og fører nå til de fleste dødsfall vi kjenner til.

Velferds-sykdommer er et nytt fenomen. Sykdommene var ukjent bare for hundre år siden. De siste 30 årene har vår velstand aksellerert. LAVKARBO-DIETT bevegelsen har uttalt at det må være en kobling mellom velferd og sykdommer, og at det umulig kan være velstand i seg selv som er problemet.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/338/hvorfor-lavkarbodiett/trackback/

Hvorfor Lavkarbo-diett?

I de senere år er en ny overskrift godtatt som navnet på de fleste av våre sykdommer. Navnet er «Sosiale sykdommer» eller velferds-sykdommer. Det har blitt allment akseptert at; fedme, diabetes, kreft og allergi sprer seg uten at folk flest forstår hvorfor eller koblingen til hva vi spiser.

Videre har det blitt funnet sammenhenger mellom type 2 diabetes, fedme/overvekt, blod-lidelser. Disse lidelsene er spredt over hele verden og fører nå til de fleste dødsfall vi kjenner til.

Velferds-sykdommer er et nytt fenomen. Sykdommene var ukjent bare for hundre år siden. De siste 30 årene har vår velstand aksellerert. LAVKARBO-DIETT bevegelsen har uttalt at det må være en kobling mellom velferd og sykdommer, og at det umulig kan være velstand i seg selv som er problemet.

Anbefalt lesning:

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://lavkarbonorge.com/338/hvorfor-lavkarbodiett/trackback/